Brakanes Hotel

By Fjordtind

Meir enn berre ein stad å overnatte

Brakanes Hotel har funne sin plass som eit av Hardanger sine fremste turist- og konferansehotell, og er i dag eit kjent og kjært hotell både for norske og utanlandske gjester.

Samarbeidet med lokale aktørar er særskilt viktig. Vi jobbar saman for å kunne tilby våre gjester ekte og nære opplevingar.

Våren 2015 vart Ulvik Herad godkjent som den fjerde Cittaslow-kommunen i landet, i eit nettverk som framhevar berekraftige samfunn i 25 land verda over. Brakanes Hotel tar del i arbeidet med å ivareta Ulvik sin særeigne karakter, gjennom auka fokus på miljø og lokal produksjon.

Brakanes Hotel og Brakanes Kurs – og konferansesenter er ein del av Fjordtind Hotels.

Frå skyss-stasjon til storhotell

Turisteventyret på Brakanes Hotel vart starta i 1860 av skysskaren Sjur som dreiv lokal skysstasjon som formidla skyss av både folk og varer.

Dottera Kari og mannen Hans Lindebrække overtok hotellet i 1884. Saman utvida dei hotellet med fleire rom.

Hans var ein føregangsmann i bygda og gjorde stor innsats på mange område, særskilt som lærar og kommunepolitikar, der han mellom anna var ordførar i bygda i 25 år.

Med betre samferdsel mellom Norge og England auka turisttrafikken i 1880-åra og i 1891 kom den fyrste store utvidinga på Brakanes. Etter ombygginga hadde hotellet 50 senger og fasaden fekk all den ”staffasje” og flotte utskjæringar som kjennemerka sveitserstilen som var så karakteristisk for hotell på den tida.

Då Kari døydde i 1902, var det dei 2 døtrene – fru Marta Nielsen (f. Lindebrække) og frk. Sara Lindebrække som frå 1907 tok over hotelldrifta og førte tradisjonen vidare. (Derav navnet Sara & Marta Dancing)

Ulvik var på den tida svært isolert, men i 1901 fekk bygda vegsamband med Granvin og Voss og med det auka antal gjestedøger på hotellet. I åra fram til fyrste verdskrig var det ein periode med livleg turisttrafikk. Det kom mange flåtebesøk, lystyachtar og cruiseskip til Ulvik.

Men så kom verdskrigen, og dei engelske turistane som hadde vore hovudtyngda av gjestene på hotellet, uteblei. Heldigvis reiste nordmenn meir i sitt eige land og hotellet fekk dessutan ei auke av turistar frå Sverige og Danmark.

Det var fyrst rundt 1923 trafikken tok seg opp att, og i 1928 – 1930 vart hotellet igjen utvida og modernisert med sanitæranlegg, fleire rom, større spisesal og kjøken.

Fasaden vart også pussa opp og den gamle stilen vart erstatta av eit meir moderne, arkitektonisk uttrykk.

Om morgonen den 25.april 1940 kom det ubudne gjester til Ulvik. Fem tyske motortorpedobåtar og ein minesveipar skaut Ulvik i brann og Brakanes Hotel var mellom dei 51 bygningane som gjekk opp i flammer.

Lindebrække-familien aksepterte ikkje den tragedien som ramma hotellet, og Brakanes Hotel skulle reisa seg igjen frå oska, men det vart fyrst i form av eit pensjonat bak branntomta som vart bygd i 1949.

Turismen tok seg snart opp att og pensjonatet sin kapasitet vart for liten. Hausten 1949; med fylkesmann Gjert Lindebrække (bror til Sara og Marta) i spissen vart hotellet organisert som eit aksjeselskap – Brakanes Turisthotell AS – og i november same år vart Per Carsten Dahl tilsett som direktør.

Det nye hotellet, bygd etter teikningar av den kjende bergensarkitekten Kristian Bjerknes,  stod ferdig 8. mai 1952.  Hotellet vart innvia 9. mai med 124 senger, 44 rom med eigne bad. Byggeprisen var NOK 4 millionar. Med spesialteikna stilfulle møblar, tekstilar og interiør, presenterte Brakanes seg som landet sitt leiande fjordhotell.

Alt i 1957 passerte dei NOK 1 million i omsetning og gjorde skam på alle mørke spådomar.

Etter mange tunge driftsår for hotellet i 70-åra og etter at hotellet hadde vore i familien Lindebrække i 120 år, valde dei å legge hotellet ut for sal i 1980. Familien Pedersen var med å la inn bod på hotellet, men tapte fyrste runde og hotellet vart overteke av hotellkjeda Müller Hotell.

I 1982 leigde familien Pedersen hotellet av Müllergruppen og dei såg kva for mogelegheiter som hotellet hadde, og gjekk i forhandlingar om kjøp av Brakanes.

Kjøpesummen var då NOK 10 millioner med ei omsetjing på NOK 2 mill.

Ombygg, påbygg, restaurering og utnytting av loftsetasjen – og 74 rom var blitt til 106 rom i den eksisterande bygningsmassen. Hotellet vart medlem i InterNor-kjeda saman med Grand Hotel, Oslo og Hotel Norge i Bergen.

Det er framleis ikkje nok plass, og hotellet gjennomgår den siste påbyggingsfasen, og står i 1995 ferdig med totalt 143 rom.

Ulvik konferansesenter vart bygd i 1988 på tomta der Brakanes pensjonat var. Dette prosjektet var eit pilotprosjekt (i vår del av landet) der både det offentlege og det private jobba saman.

Dei neste 20 åra vert det drive god business og Brakanes Hotel og Ulvik er eit ynda reisemål, både i samband med ferie og messer og konferansar. I denne perioden tek Pedersen også over Strand Hotel og Ulvik Hotel, og etter kvart også Vøringfoss Hotel i Eidfjord og Hardangerfjord Hotel i Øystese, og til slutt Oppheim Hotel på Vossestrand. Desse hotella utgjer no Brakanes Hotel Group. Brakanes Hotel går ut av Rica Hotels, medan Quality Hotel Vøringfoss er det einaste hotellet med kjedetilknyting.

Reiselivet i distrikta viser seg å verta for tøft, og hotella til Pedersen går konkurs eitt etter eitt i perioden 2015 og 2016.

I 2017 er Brakanes Hotel eigd av DNB Bank og drifta av Stay Tuned Hospitality. Styreleiar er Björn Kovacs som etter kvart også tek ansvar for drifta av Hardangerfjord Hotel i Øystese og Vøringsfoss Hotel i Eidfjord.

Hausten 2018 kjøper Kovacs Brakanes Hotel og er såleis både eigar og drivar. Han har også fått til langtidsavtalar på dei andre to hotella.

Under det nye namnet Brakanes by Fjordtind Hotels, gjennomgår romma og konferansesenteret ei større renovering, og det vert investert i ny profil, satsa på nye matkonsept og opplevingar som skal fylla hotella med gjester året rundt. Eit nytt uteområde i fjordkanten med badestamp og badstove kjem på plass i 2018 og ei rekkje andre tilbod til hotellets gjester.

Fjordtind Hotels er under stadig utvikling og ynskjer å vera ein god arbeidsplass og eit godt vertskap for besøkjande ved alle høve.

Hjartleg velkomen til oss!

brakanes-hotel-5

Eit besøk til Hardanger er ikkje komplett utan ein tur innom Frukt- og siderruta eller brevandring på Hardangerjøkulen.

Romma

Romma våre gir deg det perfekte utgangspunktet for ditt besøk i Hardanger. Me har mange ulike typar rom, alt frå enklare standardrom til større familierom, oppussa rom med vakker fjordutsikt og suitar.

Er du i Hardanger for fyrste gong, anbefaler me sjølvsagt våre rom med balkong og fjordutsikt. Her kan du verkjeleg ta inn omgjevnadane.

Nb! Om du har med deg din firbeinte ven, må du oppgje dette ved bestilling då me har eit svært begrensa antal rom der ein kan ha hund med seg. Ver venleg å ta direkte kontakt med oss.

Opplev Noreg på sitt vakraste